Monday, 9 January 2012

Employers have to notify government when they employ a non-EU citizen who does not need a workpermit

Minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heft het vingertje naar werkgevers, die illegale werknemers van buiten de EU in dienst hebben. Hij waarschuwt dat zij er in de toekomst rekening mee moeten houden dat de uitzettingskosten van de illegale werknemer op hun conto kunnen komen en dat ook een forse boete kan worden opgelegd.
Kamp wijst er ook op dat werkgevers voortaan twee dagen van tevoren moeten melden als zij een werknemer van buiten de EU aannemen zonder tewerkstellingsvergunning, die tijdelijk diensten verricht in Nederland (notificatieverplichting). Er geldt voor beide maatregelen wel een uitzondering, namelijk voor werkgevers, die niet kunnen weten dat hun werknemer illegaal in Nederland verblijft.

WAV

De bewindsman moet de Wet arbeid vreemdelingen (WAV) op een aantal punten aanpassen om te kunnen voldoen aan de Europese richtlijn nr. 2009/52/EG, waarin sancties en maatregelen staan voor werkgevers, die niet-EU-onderdanen illegaal voor zich laten werken.

Notificatieverplichting

De notificatieverplichting houdt in dat werkgevers uiterlijk twee dagen van tevoren aan UWV WERKbedrijf moeten melden dat zij een werknemer aannemen die tijdelijk diensten verricht en die niet uit de EU komt. Deze notificatieverplichting geldt niet voor kennismigranten en werknemers voor wie al een tewerkstellingsvergunning is aangevraagd.

Volgens de minister zorgt een en ander niet voor meer administratieve lasten, omdat de extra melding via de bestaande procedures kan verlopen.

Bron: http://www.hrpraktijk.nl/nieuws/nieuws/uitzettingskosten-illegalen-op-conto-werkgevers.743797.lynkx

No comments: